ฺBetflikno1 Logo

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ BETFLIK

ข้อตกลงเพื่อการใช้งานข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดความสัมพันธ์และความรับผิดชอบในการใช้งานเว็บไซต์ BETFLIKNO1 และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ข้อตกลงนี้สร้างขึ้นในฐานะข้อปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง บุคคลหรือนิติบุคคล และ BETFLIK ของเรา ในกรณีที่คุณกระทำข้อตกลงนี้ในนามขององค์กรหรือนิติบุคคล โดยคุณยืนยันว่าได้รับอนุญาตที่จะทำข้อตกลงนี้ให้ผูกพันกับนิติบุคคลดังกล่าว

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ยินยอมต่อเงื่อนไขในข้อตกลงนี้จะต้องงดการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยการที่คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ นั่นหมายความว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้

ต้องชี้แจงว่าข้อตกลงนี้เป็นการสร้างความผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณกับ BETFLIK ไม่ว่าการยินยอมจากคุณจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ และมีผลบังคับใช้ในการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ

การจัดการบัญชีและสิทธิ์การเป็นสมาชิก

ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้บริการของเว็บไซต์นี้ การที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์และยอมรับข้อตกลงนี้ คุณต้องยืนยันว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่านี้ และคุณจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณ รวมทั้งกิจกรรมทุก ๆ อย่างที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีนั้น สำหรับการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จหรือไม่แน่นอนอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกระงับหรือยกเลิกได้

ท่านควรรายงานถึงเราทันทีในกรณีที่พบว่าบัญชีของคุณถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัย โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานบัญชีของคุณโดยบุคคลที่สาม ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก, ระงับหรือเปลี่ยนแปลงสถานะบัญชีของคุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือหากเราคิดว่าการกระทำของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์หรือความน่าเชื่อถือของเรา

หากบัญชีของคุณถูกลบเนื่องจากเหตุผลดังกล่าว คุณจะถูกห้ามสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในบริการของเรา นอกจากนี้เราอาจตัดสินใจที่จะบล็อกที่อยู่อีเมลและที่อยู่ IP ของคุณเพื่อป้องกันการสมัครเป็นสมาชิกในอนาคต

การจัดการเนื้อหาจากผู้ใช้

เว็บไซต์ของเรามีระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งหรือแบ่งปันเนื้อหาต่าง ๆ ได้ แต่เราไม่ได้ประสงค์จะเป็นเจ้าของหรือครอบครองเนื้อหาเหล่านั้น คุณควรเข้าใจว่าความรับผิดชอบในเนื้อหาที่คุณส่งหรือแบ่งปันมายังเว็บไซต์ของเรานั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณเอง และคุณจำเป็นต้องยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์และสามารถใช้และแบ่งปันเนื้อหาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เราอาจมีกระบวนการในการตรวจสอบหรือตรวจสอบเนื้อหาที่ส่งมา แต่เราไม่ได้มีความจำเป็นต้องทำสิ่งนี้สำหรับเนื้อหาทั้งหมด คุณต้องยินยอมแก่การที่เราจะใช้ จัดการ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคุณด้วยวิธีที่เราคิดว่าเหมาะสม และคุณยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้สิทธิ์นี้แก่เรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปฏิเสธเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายหรือข้อตกลงที่เรากำหนด คุณควรเข้าใจว่าการใช้งานเว็บไซต์ของเรานั้น คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และนโยบายที่เรากำหนด และคุณยืนยันว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลต่อสถานะและชื่อเสียงของเรา

 

การสำรองข้อมูลของเว็บไซต์

หากคุณเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์ของเรา คุณควรรับรู้และเข้าใจว่าการสูญเสียของข้อมูลสามารถเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเหตุสาบสูญทางเทคนิค, ความผิดพลาด, การถูกโจมตีทางไซเบอร์, หรือเหตุผลอื่น ๆ ดังนั้นความรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลของคุณเป็นที่ของคุณเอง คุณควรมีมาตรการในการสำรองข้อมูลเองเพื่อป้องกันการสูญเสีย

แม้ว่าเราจะมีการสำรองข้อมูลเว็บไซต์เพื่อป้องกันการสูญเสียของข้อมูลและเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานของเรา แต่เราไม่สามารถรับประกันว่าเราจะสามารถกู้คืนข้อมูลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่เกิดความสูญเสีย ดังนั้น คุณไม่ควรพึ่งพาว่าเราจะสามารถกู้คืนข้อมูลในทุก ๆ กรณี และควรมีมาตรการสำรองข้อมูลของคุณเองอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความชัดเจน นโยบายของเราไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการสูญเสียของข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

ความเข้าใจในการใช้ลิงก์บนเว็บไซต์ของเราสำคัญมาก ซึ่งเมื่อคุณคลิกลิงก์ที่นำไปสู่แหล่งข้อมูลภายนอก หมายความว่าคุณได้เข้าสู่พื้นที่ที่เราไม่มีสิทธิ์ควบคุม และไม่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือเนื้อหาที่นั่น ดังนั้นคุณควรใช้ความระมัดระวังและใช้ประสาทสัมผัสเมื่อเรียกดูแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

เราไม่ได้สนับสนุนหรือรับรองเนื้อหา, ผลิตภัณฑ์, บริการ, หรือธุรกิจของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงไป และการให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราได้ตรวจสอบ หรือยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้น

การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้หรือเชื่อถือเนื้อหา, ผลิตภัณฑ์, บริการ, หรือข้อมูลใด ๆ จากแหล่งข้อมูลภายนอกเป็นความรับผิดชอบของคุณเท่านั้น เราไม่มีส่วนร่วมหรือรับผิดชอบในการเกิดความเสียหายหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการเชื่อถือเนื้อหา, ผลิตภัณฑ์, บริการ, หรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านั้นอย่างที่มีผลตามมา

ข้อห้ามการใช้งาน

ส่วนนี้ของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ของเรากำหนดขอบเขตของการใช้งานที่ไม่อนุญาตในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงการเปิดใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การใช้งานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือผู้อื่น การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ การส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตราย การสแปม ฟิชชิ่ง และการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการของเรา ฯลฯ โดยเราขอเตือนว่าการละเมิดข้อห้ามเหล่านี้อาจนำไปสู่การยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา และอาจมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

เรามีมาตรฐานสูงในการให้บริการที่ปลอดภัย รักษาความส่วนตัว และปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งเราคาดว่าผู้ใช้งานของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ โดยหวังว่าคุณจะใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และจะรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรของเรา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อเราและผู้ใช้งานอื่น ๆ

สิทธิ์และความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา

“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ที่ได้จากกฎหมาย, ทั้งนี้อาจเป็นการจดทะเบียนหรือไม่, ซึ่งประกอบด้วยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, การประดิษฐ์, การคุ้มครองการออกแบบ, และสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในทุกส่วนของโลก. UFABET จะคงสิทธิ์, กรรมสิทธิ์, และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญานี้ โดยไม่มีการโอนสิทธิ์ใด ๆ ไปยังคุณ

ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, กราฟิก, และโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และบริการนี้เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของ BETFLIK หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก BETFLIK โดยที่เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นของ BETFLIK แต่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจเป็นสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่สาม

การที่คุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการนี้ ไม่ได้หมายความว่า BETFLIK ได้ส่งมอบสิทธิ์หรือใบอนุญาตที่จะให้คุณใช้หรือทำซ้ำเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของ BETFLIK ได้เป็นอันขาด

สิทธิ์และความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา

“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ที่ได้จากกฎหมาย, ทั้งนี้อาจเป็นการจดทะเบียนหรือไม่, ซึ่งประกอบด้วยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, การประดิษฐ์, การคุ้มครองการออกแบบ, และสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในทุกส่วนของโลก. UFABET จะคงสิทธิ์, กรรมสิทธิ์, และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญานี้ โดยไม่มีการโอนสิทธิ์ใด ๆ ไปยังคุณ

ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, กราฟิก, และโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และบริการนี้เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของ BETFLIK หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก BETFLIK โดยที่เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นของ BETFLIK แต่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจเป็นสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่สาม

การที่คุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการนี้ ไม่ได้หมายความว่า BETFLIK ได้ส่งมอบสิทธิ์หรือใบอนุญาตที่จะให้คุณใช้หรือทำซ้ำเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของ BETFLIK ได้เป็นอันขาด

การปกป้องความเสียหาย

คุณยินยอมรับผิดชอบและปกป้อง UFABET รวมถึงบริษัทในเครือ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทน, ซัพพลายเออร์, และผู้ออกใบอนุญาตจากความเสียหาย, ค่าใช้จ่าย, รวมไปถึงค่าทนายความ, ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม, ซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้น, การใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ, หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องโดยความตั้งใจจากคุณ

การยินยอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาท

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดจากข้อตกลงนี้ จะถูกดำเนินการและตีความตามกฎหมายและเกณฑ์การพิจารณาของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎของข้อขัดแย้งหรือการเลือกกฎหมายของประเทศอื่น และท่านยอมรับว่าสถานที่พิจารณาคดีที่เหมาะสมและมีอำนาจเป็นสถานที่ที่ตั้งของศาลในประเทศไทย ท่านยินยอมรับอำนาจศาลนี้เป็นอำนาจศาลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าว

ท่านตกลงและยอมรับว่าจะไม่ขอคดีที่มีการพิจารณาโดยคณะลูกขุนเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ และข้อตกลงนี้ไม่ได้รับผลจากสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับการขายสินค้าระหว่างประเทศ

การปรับปรุงและการแก้ไขเงื่อนไข

  • ขอบเขตการปรับปรุง: เรามีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ รวมถึงระเบียบปฏิบัติหรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการของเราตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของเรา
  • การแจ้งเตือน: หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อตกลงนี้, เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านการปรับปรุงวันที่อัปเดตที่ส่วนล่างของหน้านี้ และ/หรือ เราอาจเลือกที่จะแจ้งความเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม
  • การใช้บริการหลังการเปลี่ยนแปลง: หากท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราหลังจากวันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ถูกแก้ไขหรือปรับปรุงนั้นมีผลบังคับใช้, ความกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการยอมรับและยินยอมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไข
  • คำแนะนำ: เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงนี้เป็นประจำ เพื่อที่ท่านจะได้รับรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้น